Polityka prywatności

Korzystanie ze strony internetowej ukladanie-podlog.pl oznacza akceptację zamieszczonej poniżej polityki prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Usługi Parkieciarskie Kazimierz Borkowski

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), mając na celu wyjaśnienie użytkownikom strony internetowej ukladanie-podlog.pl stosowanej przez Usługi Parkieciarskie Kazimierz Borkowski polityki prywatności, wprowadza się do stosowania niniejszy dokument.

Postanowienia wstępne:

 • 1. Korzystanie ze strony internetowej ukladanie-podlog.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.
 • 2. Administratorem danych zbieranych na stronie internetowej ukladanie-podlog.pl i podstronach jest osoba wyznaczona i podlegająca:

  Usługi Parkieciarskie Kazimierz Borkowski
  76-231 Świtały 10, lok. 8
  (zwany dalej Kazimierz Borkowski)

Cel i zakres zbierania danych:

 • 3. Kazimierz Borkowski automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową ukladanie-podlog.pl (zwanych dalej użytkownikami). Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.
 • 4. Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.
 • 5. Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie analizy zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej, a także podtrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu.
 • 6. Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania. Sprawdź przykładowe instrukcje dla przeglądarek: FirefoxGoogle ChromeInternet ExplorerOpera.
 • 7. Adresy poczty elektronicznej, wprowadzone do formularza „Zapisz się do Newslettera”, będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia Newslettera subskrybentom.
 • 8. Na podstawie uzyskanych danych Kazimierz Borkowski będzie się bezpośrednio kontaktował wyłącznie z użytkownikami, którzy wyrażą taką wolę w sposób wyraźny i udostępnią do tego celu swoje dane kontaktowe.
 • 9. Kazimierz Borkowski nie udostępnia uzyskanych danych osobom trzecim, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.
 • 10. Kazimierz Borkowski zbiera i przetwarza także dane wskazane przez użytkowników w formularzu służącym do składania zapytań odnośnie świadczonych przez Kazimierz Borkowski usług („Formularz kontaktowy”).

Uprawnienia użytkownika strony internetowej:

 • 11. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową NORIL.
 • 12. Kazimierz Borkowski zabezpiecza udostępnione dane, stosując dostępne środki, w tym programy komputerowe oraz zatrudniając wykwalifikowanych specjalistów. Do priorytetów Kazimierz Borkowski należy w szczególności ochrona uzyskanych danych przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 • 13. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia lub zmiany; może także żądać ich usunięcia. 

Postanowienia końcowe:

 • 14. Powyższe uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kborkowski5@gmail.com .
 • 15. Kazimierz Borkowski jest otwarty na wszelkie sugestie, opinie, zastrzeżenia ze strony użytkownika.
 • 16. W trybie określonym w punkcie 13. wyjaśniane będą wszelkie wątpliwości użytkowników związane z funkcjonowaniem strony internetowej ukladanie-podlog.pl i przyjmowane będą również ewentualne wnioski, skargi i sugestii odnośnie jej funkcjonowania.